Portfoolio

Siit leiad põgusa ülevaate Heaole tehtud töödest 🙂

Tervisetoimetamisi

Tervisedenduse teenus:

♥   Paikkondade tervise- ja heoluprofiili ning tervisedenduse tegevuskava koostamise protsessi juhtimine või konsulteerimine:
Ida-Virumaa tervisedenduse strateegia 2035+. (2023)
Valgamaa tervisedenduse strateegia 2035+. (2023)
Jõgevamaa tervisedenduse strateegia 2035+. (2023)
Hiiumaa ennetustegevuse peaeesmärk 2035+ ning tervise- ja heaolu tegevuskava koostamise protsessi juhtimine. (2023)
Pärnumaa tervisedenduse strateegia 2035+ ja tegevuskava 2024–2027 koostamise protsessi juhtimine. (2023) vt lk 8 – 15
Läänemaa terviseprofiili strateegiliste eesmärkide ja tegevuskava 2024-2027 protsessi juhtimine. (2023)
Järva maakonna tervise ja heaolu strateegia 2023+. (2022)
Lääne-Virumaa tervise ja heaolu strateegiline arengukava 2023-2035. (2022)
Põlvamaa tervisestrateegia aastani 2035. (2022)
Viljandimaa tervisedenduse strateegia aastani 2035. (2022)
Võru maakonna tervise- ja heaoluprofiil 2022. (2022)
Rõuge ja Põlva valla tervisemeeskondade konsultatsioonid. (2021)
Põlvamaa Rahvatervise komisjoni konsultatsioonid. (2021)
LOE EDASI

Raplamaa KOV tervisemeeskonnad

♥   Tervisedenduse valdkonna koolitused:
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet
Viljandimaa Omavalitsuste Liit Tallinna Ülikool
Tartumaa Omavalitsuste Liit
Elva valla tervisemeeskond
Tartu valla tervisemeeskond
Kastre valla tervisemeeskond
Tartumaa noorsoo- ja kultuuritöötajad
MTÜ Viljandimaa Tervist Edendavad Lasteaiad
Lääne-Viru Omavalitsuste Liit          
SA Põlvamaa Arenduskeskus
Raplamaa Omavalitsuste Liit           Kiili Vallavalitsus
SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus           Järvamaa TEK ja TEL võrgustik
Pärnumaa TEK võrgustik           Võrumaa TEK ja TEL võrgustik
Põhja-Sakala valla tervisemeeskond           Luunja valla tervisemeeskond

♥   Tervisedenduse valdkonda toetav koostöö ja raportid/kokkuvõtted:
Ülevaade Viljandimaa laste ja noorte vaimse tervise probleemide varajase märkamise protsessist ning selle protsessi tugevused ja nõrkused. (2021)
Arenguplaan 2019 – 2022. Viljandimaa TEL võrgustik. (2018)
Tervise Arengu Instituudi „Paikkonna tervisedenduse ekspertrühm“ osalemine
Tervisedendaja ABC. Juhend: kuidas ja kellega teha paikkonnas tervisedendustööd? (2020)
Paikkonna tervisedendajate mentorlus/nõustamine. Tellija: Tervise Arengu Instituut
„Tõenduspõhine ennetus: kuidas hoida ära sõltuvusainete tarvitamisest tekkivat kahju?” koolitaja. Tellija: Tervise Arengu Instituut
Strateegilise planeerimise ja meeskonnatöö koolitused.

Jõgevamaa haridustöötajad

Supervisiooni teenus:

♥    Individuaalsed supervisioonid:
Eesti Töötukassa Viljandimaa osakond
Eesti Töötukassa Tartumaa osakond
SA Viljandi Haigla
SA Perekodu

♥    Grupide supervisioonid:
SA Lapse Heaolu Arengukeskus, Perepesad
MTÜ Viljandimaa Tervist Edendav Lasteaed
SA Perekodu
SA Viljandi Haigla
SOS lasteküla Põltsamaa

♥    Supervisiooni tutvustavad seminarid:
Eesti Õdede Liit, usaldusisikud
SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus, lasteaia töötajad
Tallinn, Lasnamäe Linnaosa Valitsuse haridustöötajad
MTÜ Viljandimaa Tervist Edendav Lasteaed
Viljandi valla lasteaed “Päikesekiir” töötajad
Viljandi Kesklinna Lasteaed, Midrimaa õppehoone töötajad