Supervisioon / coaching

Supervisioon on valdkondade ülene süsteemne nõustamisprotsess,  mille fookuses on indiviidide, tööalaste ülesannete ning organisatsiooni omavaheline mõju ja mida juhib väljaõppinud superviisor.
/Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühing/

♥   Individuaalse supervisioon on …
emotsionaalselt raskete juhtumite ja läbielamiste analüüsiks
motivatsiooni ja jõu taastamiseks
suhete ja koostöö hindamiseks ja probleemide lahendamiseks
prioriteetide seadmiseks
kõikidel tasanditel juhi töö ja arengu soodustamiseks

♥  Meeskonna- ja/või grupisupervisioon on …
juhtumite analüüsiks (protsessi peegeldamine)
kliendi ja iseenda paremaks mõistmiseks
meeskonnatöö ja töökorralduse edendamiseks
kriisist väljatulekuks
väärtuste, eesmärkide, missiooni ja visiooni analüüsiks ja defineerimiseks
läbipõlemise ennetamiseks

♥  Supervisiooni protseduur on …