Kool

HeaOLE kooli õppekorralduse alused

  1. Üldsätted

1.1. OÜ HeaOLE (registrikood: 12713596) poolt asutatud koolitusasutuse nimi on Heaole kool, kes lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest seonduvatest õigusaktidest ja dokumentidest.

LOE EDASI

HeaOLE kooli koolituste kvaliteedi tagamise alused

HeaOLE kool lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest ning kinnitab, et kvaliteedi tagamise kord vastab täiskasvanute täienduskoolituse standardis toodud nõuetele.

  1. Üldsätted

1.1. HeaOLE kool lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, ettevõtte ärieetikast, põhikirjast ja õppekorralduse alustest.

LOE EDASI

Õppekavad:
Õppekava1 _Tervisedenduse baaskoolitus
Õppekava2 _Tervise ja heaoluprofiil ning tervisedenduse tegevuskava koostamine
Õppekava3 _Supervisioon kui tööhügieen

Lektori(te) kvalifikatsioon: Elo Paap CV

Tõend: VORM