Koolitused ja nõustamised  Koostatud dokumendid, reklaamlehed jm

Paikkondade nõustamine teemal "Tervise- ja heoluprofiili ning tervisedenduse tegevuskava koostamine"

Maakondlike tervise- ja heaoluprofiil ning tervisedenduse tegevuskava koostamise protsessi juhtimine jm tervisedenuse valdkonna arenduste nõustamised.

Individuaalsed supervisioonid erinevate valdkondade spetsialistidele.

Grupi supervisioonid lasteaia ja asenduskodu töötajatele.

 

 

Go to top
Elo Paap ¦ +372 5185 907 ¦ elopaap[@]gmail.com