Koolitused ja nõustamised Koostatud dokumendid, reklaamlehed jm

10-ned koolitused paikkondadele teemal "Tervisedenduse paikkondlik areng", "Tervise- ja heoluprofiili ning tervisedenduse tegevuskava koostamine".

Paikkondade nõustamine teemal "Tervise- ja heoluprofiili ning tervisedenduse tegevuskava koostamine"

Maakondlike tervise- ja heaoluprofiil ning tervisedenduse tegevuskava koostamise protsessi juhtimine.

jm tervisedenuse valdkonna arenduste nõustamised.

Erinevatele sihtgruppidele koolitused teemal "Mis on supervisioon".

Individuaalsed supervisioonid erinevate organisatsioonide ametnikele.

Grupi supervisioonid lasteaia ja asenduskodu töötajatele.

Viljandimaa tervise- ja heaolu profiil. Tegevuskava aastateks 2019–2022.

Põlvamaa tervisedenduse tegevuskava 2019-2022. Tervise- ja heaoluprofiil 2018.

Lääne-Virumaa tervise ja heaoluprofiil.

Arenguplaan 2019 – 2022. Viljandimaa TEL võrgustik.

Go to top
Elo Paap ¦ +372 5185 907 ¦ elopaap[@]gmail.com