Koolitused ja nõustamised Koostatud dokumendid, reklaamlehed jm


Individuaalsed supervisioonid erinevatele ametnikele

Grupi supervisioonid lasteaia ja haigla töötajatele

25.02.2016 - Õpiring „Korvi meisterdamine ajalehtedest“ korraldamine

29. veebruar ja 28.märts - TÜ Haapsalu kolledži aine "Tervisemõjurid" läbiviimine

Maakonna tervisedendajate nõustamine - TAI tellimusel:
11.03.2016 Jõgeva maavalitsus
18.03.2016 Lääne-Viru maavalitsus
24.03.2016 Järva maavalitsus
11.04.2016 Põlva maavalitsus
11.04.2016 Võru maavalitsus
06.05.2016 Hiiu maavalitsus

21.04.2016 - Õpiring "Ehtekarbi valmistamine" korraldamine

Aprill, mai - Terviseprofiili koostamise on-line keskkonna piloteerimine.

08.06.2016 - Saare maakonna turvalisuse nõukogu koostööpäev

09.-10.06.16 - Viljandimaa Tervist Edendavad Lasteaiad võrgustiku suvekool, Venevere puhkekülas

Vabatahtlik töö MTÜ Eesti Tervisedenduse Ühing

Vabatahtlik töö Eesti Punane Rist peavalitsuses

17.-18.08.2016 - Maakondade tervisemeeskondade ühisseminar 2016, Toosikannul (peakorraldaja)

29.09.2016 - Õpiring "Fruktodisain" korraldamine

10.10.2016 - Õpiring "Kanzashi lillede meisterdamine" korraldamine

Grupi supervisioonid lasteaia ja asenduskodude töötajatele.

20.10.2016 - Jõgevamaa paikkondade tervisemeeskondade / tervisetoetajate seminar

Maakonna tervisedendajate nõustamine - TAI tellimusel:
05.09. ja 04.11.2016 Jõgeva maavalitsus
31.10.2016 Järva maavalitsus
03.11.2016 Hiiu maavalitsus
08.11.2016 Võru maavalitsus
22.11.2016 Põlva maavalitsus
25.11.2016 Lääne-Viru maavalitsus

10.11.2016 - Tartumaa tervisetoetajate seminar

15.11.2016 - Järvamaa tervisetoetajate seminar

23.11.2016 - Hiiumaa TET meeskondade infopäev

 rekla jpgSEPT16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Go to top
Elo Paap ¦ +372 5185 907 ¦ elopaap[@]gmail.com