Siin on valik minu tehtud töödest läbi aastate. Ülevaade on eriilmeline, et anda lai pilt praktilistest tegevustest, mis on kinnistanud tervisedenduse teoreetilisi teadmisi ja loonud eeldused ekspertteenuse pakkumiseks.


Vigastuste ennetamine ja turvalisuse edendamine maakonnas ning selleks multisektoriaalse koostöögrupi algatamine.
Vastavasisuline koostöögrupp algatati 2000 aastal. Koostööd toetas oluliselt ühisleppe sõlmimine. Ühisleppe tegevuste raames olen ellu kutsunud mitmeid tervisesekkumisi, mida on rakendatud ka teiste poolt või mis on saanud kinnitust seadusloomes: ohukohtade kaardistamine paikkonnas (algatatud 2001); Olmevigastuste ennetamine sotsiaalhoolekande kliendil (2004); lasteaedade turvareid – uus (2012) ja vana (2003);kooli ohukohtade kaardistamine (2003).

Viljandimaa Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustiku arendamine.
Ainuke maakondlik TEL võrgustik, mis on algatatud ilma riikliku võrgustiku rahastuseta, omal initsiatiivil. Enda unistuste teostumine paneb üha enam ja enam tegutsema ning algatatud on hulgaliselt arendustegevusi, mis omakorda eeskujuks ja motivaatoriks TEL võrgustikele teistes maakondades. Algatused, mille üle uhke olla on mitmeid: Parima supi lasteaed ; MTÜ Viljandimaa TEL algatamine; Suvekool; koolitused ja palju muud. Ootamas on mitmeid huvitavaid ettevõtmisi, millega edasi minna ja võrgutikku toetada ja teistelegi kogemusi jagada. 


Paikkonna tervisepoliitiliste otsuste mõjutamine.
Paikkonna terviseotsuste mõjutamine on tervisedenduse ABC. Tegevus eeldas põhjalikku planeerimist ja koostööpartnerite kaasamist ning tulemus on fikseeritud terviseprofiilis – uus ja vana. Terviseprofiili tegevuskavas on planeeritud arengu eesmärkide täitmiseks väga erinevaid tervisesekkumisi: Valla- ja linnarahvas liikuma; Tervisetoetajate võrgustiku loomine; Koolitustsükkel ettevõtjatele jpm. Planeeringute viimaseks sammuks on alati hindamine, mis annab sisendi uuteks ja uuteks planeeringuteks.

Go to top
Elo Paap ¦ +372 5185 907 ¦ elopaap[@]gmail.com