Hääd tervisedendajad oleme teinud palju ja suurepärast koostööd.
Siin on Teile rida pakkumisi koostöö jätkamiseks ja uuteks arenguteks.♥   Terviseprofiil (TP) ja tegevuskava koostamine.

Süsteemne arendusdokument, mis on loodud praktiku poolt, kes on osalenud TP koostamise
juhendi loomisel, seda ise praktikas rakendanud. Lisaks on koostatud toetavad abimaterjalid,
mida on lihtne administreerida ja uuendada.

  Tervise edendamine paikkonnas koolitused ja nõustamine.
      Otsuste tervisemõju hindamine koolitused ja nõustamine.
Ettevõtja on nimetaud teemal koolitanu 15 aastat väga erinevaid sihtrühmasid. Koolitustel on ühitatud tõenduspõhine teave ja praktiline kogemus. Koolitused viiakse ellu andragoogika põhimõtteid järgides ning loovaid meetodeid kasutades. Ettevõtja on koolitajana saanud häid ja väga häid hinnanguid. Koolitaja on võimeline ette valmistama nii 1,5 t loengut, kui mahukaid ainekavu.

  Tervisesekkumiste hindamine, analüüsimine ja ettepanekute esitamine.
Töökogemus erinevate sihtrühmadega, erinevate tasandite planeeringutega ning teadmised uurimustöömetoodikast tagavad hindamismeetodite valiku õigsuse. Nimetatu loob omakorda eeldused põhjalikuks analüüsiks, mille tulemiks on ettepanekud. Ettepanekuid saab uutes planeeringutes arvestada ja praktikasse rakendada.

  Tervise valdkonna uuringud. 
Ettevõtja sõnastab koos tellijaga uurimuse eesmärgi, mille alusel kujundab uurimustöö metoodika, kogub andmed, analüüsib ning esitab tulemused tellijale. Tegevused toimuvad vastavalt tellijaga kooskõlastatud ajaplaanile ja kokkulepetele.

  Tervise valdkonna projektide planeerimine, esitamine ja juhtimine.
Projektid koostatakse arengudokumentidel ja eelnevatel koostöölepetel tuginedes. Projekti koostamisse kaasatakse kõik huvitatud osapooled projekti planeerimisest alates kuni aruande koostamiseni välja. Projekti juhtimise kohta antakse regulaarset aruandlust kõigile osapooltele.

Kui Te käesolevas loetelus ei leidnud endale sobivat pakkumist, siis palun ärge heituge, võtke minuga ühendust leiame lahenduse!

Go to top
Elo Paap ¦ +372 5185 907 ¦ elopaap[@]gmail.com