Kohalikud omavalitsused on tervisedenduse valdkonna A ja O. Iga omavalitsuse otsus mõjutab paikkonna elanike TERVIST. Olen heameelega abiks tervist toetavate, tarkade otsuste tegemisel, pakkudes järgnevaid teenuseid:

omavalitsuse terviseprofiil

  Terviseprofiil (TP) ja tegevuskava koostamine.
Süsteemne arendusdokument, mis on loodud praktiku poolt, kes on osalenud TP koostamise juhendi loomisel, seda ise praktikas rakendanud. Lisaks on koostatud toetavad abimaterjalid, mida on lihtne administreerida ja uuendada.


  Tervise edendamine paikkonnas koolitused ja nõustamine.
     Otsuste tervisemõju hindamine koolitused ja nõustamine.
Ettevõtja on nimetaud teemal koolitanu 15 aastat väga erinevaid sihtrühmasid. Koolitustel on ühitatud tõenduspõhine teave ja praktiline kogemus. Koolitused viiakse ellu andragoogika põhimõtteid järgides ning loovaid meetodeid kasutades. Ettevõtja on koolitajana saanud häid ja väga häid hinnanguid. Koolitaja on võimeline ette valmistama nii 1,5 t loengut, kui mahukaid ainekavu.


  
Tervise valdkonna uuringud.
Ettevõtja sõnastab koos tellijaga uurimuse eesmärgi, mille alusel kujundab uurimustöö metoodika, kogub andmed, analüüsib ning esitab tulemused tellijale. Tegevused toimuvad vastavalt tellijaga kooskõlastatud ajaplaanile ja kokkulepetele. 

Go to top
Elo Paap ¦ +372 5185 907 ¦ elopaap[@]gmail.com