OÜ HeaOLE pakub tervisedenduse valdkonna arendamise, koolitus- ja nõustamisteenust maavalitsustele, kohalikele omavalitsustele, lasteaedadele/koolidele ning valdkonnast huvitatud ettevõtetele ja vabaühendustele. Pakkuja on Eestis ainuke eraettevõte, kes omab isiklikku praktilist kogemust eelpool nimetatud teenuste metoodikate väljatöötajana, elluviijana ja hindajana maakondlikul tasandil.

Iga tegevus saab alguse koostööst. Planeerides, koolitust, nõustamist või arengut jõuame me alati parima tulemuseni, kui sõnastame ühiselt eesmärgid ning sammud kuidas sinna jõuda. OÜ HeaOLE kujundab kõik sammud just Teie koolituseks, Teie nõustamiseks, Teie hindamiseks ja arenguks.

Go to top
Elo Paap ¦ +372 5185 907 ¦ elopaap[@]gmail.com