HeaOLE kooli õppekorralduse alused

  1. Üldsätted

1.1. OÜ HeaOLE (registrikood: 12713596) poolt asutatud koolitusasutuse nimi on Heaole kool, kes lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest seonduvatest õigusaktidest ja dokumentidest.

1.2. HeaOLE kool on koolitusasutus (ID EHISes: 208277; Tervise ja heaolu interdistsiplinaarne õppekavarühm), mis korraldab tervise- ja heaolu arengu täienduskoolitust rahvatervise valdkonnas.

1.3. Õppetöö toimub õppetööks sobivates, tunni alusel renditavates ruumides. Organisatsioonisisesed koolitused viiakse läbi koolituse tellija koolitusruumides..

1.4. Õppetöö toimub koolitustena aastaringselt. Koolitused toimuvad koolituskalendri ning tellimuste alusel. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.

1.5. Koolitused toimuvad grupikoolitusena.

1.6. Koolituse pikkuse arvestamise aluseks on akadeemiline tund (1 akadeemiline tund on 45 minutit).

1.7. HeaOLE kooli asjaajamise- ja õppekeel on eesti keel.

LOE EDASI

HeaOLE kooli koolituste kvaliteedi tagamise alused

HeaOLE kool lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest ning kinnitab, et kvaliteedi tagamise kord vastab täiskasvanute täienduskoolituse standardis toodud nõuetele.

  1. Üldsätted

1.1. HeaOLE kool lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, ettevõtte ärieetikast, põhikirjast ja õppekorralduse alustest.

1.2. HeaOLE kool pakub täiskasvanutele suunatud tööalast täienduskoolitust.

1.3. Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel klientidega tuleb igal koolitajal juhinduda väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest.

LOE EDASI

 

 

 

 


Õppekava1 _Tervisedenduse baaskoolitus

Õppekava2 _Tervise ja heaoluprofiil ning tervisedenduse tegevuskava koostamine 

Õppekava3 _Supervisioon kui tööhügieen

 

 
Lektori(te) kvalifikatsioon:

EloPaap_CV

 

Tõendi VORM 
 

 

Go to top
Elo Paap ¦ +372 5185 907 ¦ elopaap[@]gmail.com